Medicinska nega i nadzor korisnika doma za stare

Svi korisnici, smešteni u AntićKAN domu u potpunosti su zbrinuti i nalaze se pod stalnim medicinskim nadzorom kao i kontrolom našeg osoblja 24 sata dnevno. O njima svakodnevno brine naš stručni tim (LEKAR, GLAVNA SESTRA i SOCIJALNI RADNIK), u saradnji sa medicinskim sestrama, negovateljicama i fizioterapeutom.

Ukoliko se kod pojedinih korisnika ukaže potreba, ili oni za to izraze posebnu želju, postoji mogućnost organizovanja dodatnih medicinskih i specijalističkih pregleda.